Các kênh hỗ trợ

Máy Chủ Việt cung cấp các hình thức liên hệ sau để Khách hàng có thể liên lạc để nhận được hỗ trợ khi cần:

Điện thoại: (08) 350 83441 - (08) 627 12345
Hotline: 0966.70.70.70
Ticket: https://clients.viethosting.vn
Email: admin@viethosting.vn
Chat trực tuyến: Live Chat
Skype: viethosting
Y!M: viethostingvn

Máy Chủ Việt cam kết thời gian tiếp nhận các liên hệ của Khách hàng như sau:

Điện thoại: 07h30 – 18h00 từ Thứ hai đến Thứ bảy
Hotline: 24x7
Ticket: 24x7
Email: 24x7
Chat trực tuyến: 07h30 – 18h00 từ Thứ hai đến Thứ bảy
Skype: 07h30 – 18h00 từ Thứ hai đến Thứ bảy
Y!M: 07h30 – 18h00 từ Thứ hai đến Thứ bảy

Với các yêu cầu được gửi bởi Khách hàng, Máy Chủ Việt cam kết phản hồi trong vòng 4 giờ. Các quy định về thời gian liên lạc không bao gồm các ngày nghỉ lễ được quy định bởi pháp luật.