Thay đổi bảng giá đối với đăng ký mới và gia hạn tên miền Việt Nam (10-01-2011)

Cty TNHH Máy Chủ Việt (www.viethosting.vn) là đại lý tên miền Việt Nam chính thức của nhà  đăng ký Mắt Bão. Khách hàng khi đăng ký tên miền Việt Nam tại VIETHOSTING.VN sẽ có control quản lý tên miền  tại http://dns.viethosting.vn . Kể từ ngày 10-01-2011, VIETHOSTING.VN áp dụng bảng giá mới của VNNIC cho tên miền Việt Nam như sau:

Tên miềnPhí cài đặtPhí duy trì
.vn ***350.000 VND480.000 VND
.com.vn
350.000 VND

350.000 VND
.net.vn
.biz.vn 
.info.vn200.000 VND
200.000 VND
.org.vn
.gov.vn *
.edu.vn **
.ac.vn
.int.vn
.pro.vn
.health.vn
.name.vn

Chú ý:

*     : Chỉ dành cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, địa phương.

**   : Chỉ dành cho các trường học, tổ chức giáo dục.

*** : Cho cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Phí chuyển đổi DNS tên miền Việt Nam là: 180.000 VND / 01 lần. Trong trường hợp sử dụng DNS của VIETHOSTING.VN thì việc chuyển đổi IP máy chủ là hoàn toàn miễn phí.

Thủ tục đăng ký tên miền Việt Nam tại VIETHOSTING.VN:

- Đối với cá nhân: Điền vào bản khai mẫu có sẵn do VIETHOSTING.VN cung cấp và ký tên, sau đó scan bản khai trên và scan CMND cung cấp cho chúng tôi thực hiện đăng ký tên miền.

- Đối với tổ chức, công ty: Điền vào bản khai mẫu có sẵn do VIETHOSTING.VN cung cấp, ký tên và đóng dấu của tổ chức / công ty, sau đó scan bản khai và scan giấy phép kinh doanh cung cấp cho chúng tôi thực hiện đăng ký tên miền.Các tin khác