Triển khai chức năng Affiliates (23-10-2010)

Kể từ ngày 25/10/2010, các khách hàng sử dụng dịch vụ tại VIETHOSTING.VN có thể đăng ký chức năng Affiliates để được chia sẻ lợi nhuận với chúng tôi thông qua việc giới thiệu khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ của VIETHOSTING.VN.

1. Quyền lợi được hưởng khi làm người giới thiệu:

- Bạn sẽ được hưởng 10% số tiền mà khách hàng thanh toán cho VIETHOSTING.VN, áp dụng cho các dịch vụ sau: Shared Hosting, Reseller Hosting, VPS.

- Việc chia sẻ lợi nhuận này sẽ kéo dài cho tới khi khách hàng bạn giới thiệu ngừng sử dụng dịch vụ của VIETHOSTING.VN.

- Khi giới thiệu khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ Dedicated Server bạn sẽ được chúng tôi chia 1 lần duy nhất số tiền cụ thể là $25 đối với server tại Việt Nam và $15 đối với server tại US thay vì được hưởng 10% trên tổng số tiền khách hàng thanh toán.

- Khách hàng bạn giới thiệu phải sử dụng dịch vụ ít nhất một tháng, do đó lợi nhuận chỉ được chia sẻ cho bạn sau 30 ngày.

- Lợi nhuận chia sẻ được ghi vào tài khoản của bạn dựa trên số tiền mà khách hàng bạn giới thiệu thanh toán cho VIETHOSTING.VN.

2. Phạm vi sử dụng lợi nhuận chia sẻ của người giới thiệu:

- Bạn có thể dùng lợi nhuận chia sẻ để trả tiền cho các dịch vụ mà bạn đang sử dụng tại VIETHOSTING.VN.

- Bạn có thể rút tiền ra khi số tiền trong tài khoản của bạn đạt mức tối thiểu $50.

- Bạn có thể yêu cầu chúng tôi chuyển khoản vào tài khoản cho bạn hoặc rút tiền mặt trực tiếp, trường hợp rút tiền mặt thì bạn cần gửi yêu cầu trước 7 ngày.

3. Cách tham gia chức năng Affiliates

- Nếu chưa từng sử dụng dịch vụ của VIETHOSTING.VN, bạn có thể đăng ký tài khoản tại http://clients.viethosting.vn/register.php, sau đó đăng nhập vào hệ thống Clients và click vào Affiliates để tham gia chương trình.

- Mỗi khách hàng sẽ có một link dạng http://clients.viethosting.vn/aff.php?aff=xxx , link này nhằm giúp chúng tôi phân biệt khách hàng đăng ký mới đã được giới thiệu từ khách hàng nào. Khách hàng phải đăng ký dịch vụ từ link Affiliates của bạn thì việc chia sẻ lợi nhuận mới được tính cho bạn.

- Khi bạn giới thiệu một khách hàng đăng ký với VIETHOSTING.VN qua liên kết giới thiệu riêng của bạn, mã số giới thiệu của bạn sẽ được lưu giữ trên máy tính của khách hàng đó thông qua cookie trong vòng 90 ngày, nếu khách hàng đó không đăng ký ngay mà đăng ký sau đó trong vòng 90 ngày, bạn vẫn nhận được tiền hoa hồng.

- Bạn có thể đăng liên kết giới thiệu của bạn lên các diễn đàn, blog, hay trang web của riêng bạn dưới dạng liên kết hoặc banner.

- Bạn cần tránh dùng spam để giới thiệu về dịch vụ của VIETHOSTING.VN tại các website hoặc diễn đàn, chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản chia sẻ lợi nhuận của bạn nếu việc spam làm ảnh hưởng đến uy tín của VIETHOSTING.VN.


4. Các banner sử dụng cho chương trình Affiliates:


1. Banner 468x60:2. Banner 240x400:3. Banner 728x90:
4. Logo 120x60:


Chi tiết vui lòng xem tại: http://clients.viethosting.vn/affiliates.php

* Chú ý: Trong liên kết http://clients.viethosting.vn/aff.php?aff=xxx bạn phải thay xxx bằng số Id Affiliates của riêng bạn thì việc giới thiệu mới có hiệu lực.Các tin khác